Reklamace

Chcete nám poslat zboží k reklamaci?

Napiste nám na reklamace@bajomoda.cz a vše s vámi vyřešíme.

(zboží v žádném případě neposílejte zpětu odkud přišla bez předešlé domluvy, pokud takto učiníte, nebude reklamace nijak řešena a oblečení nemusí být navráceno)


Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona.

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Podrobnější informace k reklamaci naleznete v obchodních podmínkách.